Command details

Setting
ID
575
Level
100
Cost
0 points
Global Cooldown
5 seconds
User-specific Cooldown
15 seconds
Mod Only
No
Sub Only
No
Whisperable
No
Default usage
13:37 pajlada: !wasyl
13:37
brzuchsmacznego: Zawodowy gracz RP MONKE Należy do grupy gROM MONKE Nie ma na niego mocnych MONKE WASYL BOGIEM MIŁOŚC DO NIEGO NAŁOGIEM MONKE